Varför är det så svårt att ändra sina negativa mönster?