Rækkefølge og beskeder
Created: 10/08/2018
Du kan ændre rækkefølgen spørgsmålene vises i, og du kan lægge meldinger til deltagerne, som vises inden de går videre til næste spørgsmål.