Forhåndsvisning
Created: 10/31/2018
I forhåndsvisning kan du se, hvordan deltagerne vil oppleve en undersøgelse uden brug af engangsnøgle. Forhåndsvisning kan også bruges til at vise spørgsmålene for elevene inden eller mens de skal svare.