Slett egen undersøkelse
Created: 03/14/2018
Viser hvordan du sletter en undersøkelse du har opprettet og dermed eier.