Opprett deltakergruppe med bilder
Created: 03/14/2018
Viser hvordan du legger bilder til en deltakergruppe i en undersøkelse med lyd og bilde. Viser både med enkeltbilder og gruppebilder.