Forhåndsvisning
Created: 03/14/2018
I forhåndsvisning kan du se hvordan deltakerne vil oppleve en undersøkelse uten bruk av engangsnøkkel. Forhåndsvisning kan også brukes til å vise spørsmålene for elevene innen eller mens de skal svare.