Dato for automatisk sletting av undersøkelse
Created: 03/16/2018
Når en undersøkelse opprettes, settes dato for automatisk sletting av en undersøkelse 4 år frem i tid, med mindre den manuelt endres til en annen dato.