Forklaring på begrepene deltakergrupper og undergrupper
Created: 03/16/2018
I Klassetrivsel bruker vi om inndelingen av deltakere, begrepene deltakergrupper og undergrupper.