Design selv: legg lyd og bilde på spørsmål
Created: 03/13/2018
Forklarer hvordan du oppretter undersøkelser hvor spørsmålene støttes av lyd og bilde for å tilgodese lesesvake deltakere.