Rapport 2: Om å laste ned og anonymisere rapporter
Created: 03/26/2018
Alle opplysninger kan lastes ut og visningene kan både være anonyme og med deltakerens navn.