Legg til deltakere: Trinnvis oppsett
Created: 03/20/2018
I Legg til deltakere: Trinnvis oppsett guides du igjennom alle trinnene i å legge til deltakere. Du kan kun redigere i undergruppene mens du er igang med det trinnvise oppsettet og skal ferdiggjøre oppsettet innen gruppen(e) er gjemt.