Slett deltakergruppe
Created: 03/20/2018
Ei deltakergruppe som f.eks. mangler en deltaker, kan slettes. Denne video viser hvordan. Hvis ei deltakergruppe slettes, slettes eventuelle besvarelser.