Design selv: opprett undersøkelse
Created: 03/07/2018
Viser hvilke muligheter du har når du oppretter en undersøkelse i Design Selv. Forklarer "Bruk av bilde og lyd", "Segmenter" og "Invitasjon"