Du har mottatt en invitasjon til å legge til deltakere i en undersøkelse
Created: 03/15/2018
I sentralt opprettede undersøkelser kan det sendes invitasjoner til brukere som skal tilføye deltakere til en undersøkelse. I denne video forklares hvordan du aktiviserer en invitasjon du har mottatt.