Brukere med tilgang til alle undersøkelser
Created: 03/28/2018
Rettigheten "Tilgang til alle undersøkelser" som er publisert på en enhet, tildeles av en brukeradministrator på enheten. Det er fortrinnsvis personer i ledelsen og ressurspersoner som har denne tilgangen. Tilgangen gir adgang til å lese, kopiere og dele alle publiserte undersøkelser i enheten.