Import av deltakerlister
Created: 03/28/2018
Deltakerlister importeres via en Excel-fil og må inneholde alle opplysninger om alle deltakere i en og samme fil. I denne video forklares hvordan ei fil bygges opp og det vises trinn for trinn hvordan du importerer deltakerlista i Klassetrivsel.