Vurderinger spørgsmål og rapport
Created: 04/18/2018
Viser hvordan du bygger vurderingsspørgsmål op for at du får de vurderinger du ønsker fra deltagerne sammenlignet med din/ en kollegas vurdering af deltageren.