Fritekstspørgsmål - spørgsmål og rapport
Created: 04/18/2018
I fritekst spørgsmål har deltagerene mulighed for at bidrage med egne ideer til f.eks. forbedringer.