Fritekst - spørsmål og rapport
Created: 04/24/2018
Spørsmål med svar i fritekst gir deltakerne mulighet for å bidra med deres egne tanker og meninger om det tema det spørres til.