Sociogram spørgsmål og rapport
Created: 04/17/2018
Viser hvordan du bygger et sociogramspørgsmål op og hvordan du kan læse resultatet.