Valgmulighet - spørsmål og rapport
Created: 05/14/2018
Viser hvordan du oppretter spørsmål med valgmuligheter og hvordan disse kan se ut under fanene Rapport og Data.