Relasjon/ Sosiogram - spørsmål og rapport
Created: 05/15/2018
Sosiogrammer viser relasjoner mellom deltakere i undersøkelsen. I første del (til 3:34 min) forklares oppbygning av relasjons spørsmål og i siste del (fra 3.34 min) forklares hva du kan se under rapportfanen.