Tabell - spørsmål og rapport
Created: 05/15/2018
Tabellspørsmål finnes i enkelte av Klassetrivsel sine egne undersøkelsesområder. I denne video forklares hvordan du kan finne, redigere og dermed lage ditt eget tabell spørsmål.