Formålet for undersøgelsen
Created: 12/19/2018
En ny funktion i Klassetrivsel, hvor du skal angive det overordnede formål for undersøgelsen og en tekst til undersøgelsens deltagere.