Design selv: legg til undersøkelsesområder og opprett spørsmål
Created: 03/20/2019
Beskrivelse av hvordan du legger hele undersøkelsesområder til en undersøkelse i Klassetrivsel. Det vises også hvordan du oppretter egne spørsmål.