Intro til Klassetrivsel
Created: 03/05/2019
Med Klassetrivsel kan du som fagperson opprette og gjennomføre undersøkelser og deretter få rapporter, som gir inspirasjon og energi til det pedagogiske arbeidet med trivsel og relasjoner i elevgrupper og barnegrupper. Jo større innsikt dere har i elevenes/barnas aktuelle trivsel og innbyrdes relasjoner, desto flere handlemuligheter har dere. I videoen blir du presentert for hva er Klassetrivsel, hva det kan brukes til og hvordan elevene/ barnas svar vises i forskjellige typer diagram, f.eks. sosiogrammer.