Hvad er Klassetrivsel?
Created: 02/25/2019
Med Klassetrivsel kan du som fagperson oprette og gennemføre undersøgelser og efterfølgende få overskuelige rapporter som giver energi til det pædagogiske arbejde med trivsel og relationer. Des større indsigt I har i eleverne/ børnenes aktuelle trivsel og indbyrdes relationer, desto flere muligheder for handling har I. I denne video præsenteres du for hvad er Klassetrivsel, hvad det kan bruges til og hvordan eleverne/ børnenes besvarelser vises i forskellige diagramtyper f.eks. sociogrammer.