logo
Hur du har blivit programmerad under din uppväxt och hur det påverkar dig i ditt vuxenliv
0 Comments -    or   Sign Up   for free to join the conversation!

Hur du har blivit programmerad under din uppväxt och hur det påverkar dig i ditt vuxenliv

30:06

Hur du har blivit programmerad under din uppväxt och hur det påverkar dig i ditt vuxenliv

No notes